W czasopiśmie "Monitor Księgowego" nr 4/344 (kwiecień 2018 r.) ukazał się artykuł Dominiki Gałki, będący odpowiedzią na pytanie: czy wydatki na konsultacje ze specjalistami, z którymi nie zawarto umowy o pracę, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i zwiększać wysokości ulgi na działalność badawczo - rozwojową.

Osoby chcące dowiedzieć się więcej na ten temat zapraszamy do zapoznania się z wyżej wymienionym artykułem oraz odwiedzenia naszego biura.