Aktualności

Zdarza się, że majątek nabyty pierwotnie do celów prywatnych po latach okazuje się przydatny w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powstaje pytanie: czy wydatki na jego zakup można uznać za koszt podatkowy prowadzenia firmy?

Minister Finansów proponuje pięćdziesięciokrotny wzrost opłat za wydanie interpretacji podatkowej. W projekcie nowej ordynacji podatkowej przewiduje się wzrost opłaty z dzisiejszych 40 zł do 2000 zł! Nie w każdej w sytuacji, ale tylko gdy fiskus uzna, że sprawa jest trudna. W związku z tym nasuwają się dwie (co najmniej) uwagi.

W czasopiśmie "Monitor Księgowego" nr 4/344 (kwiecień 2018 r.) ukazał się artykuł Dominiki Gałki, będący odpowiedzią na pytanie: czy wydatki na konsultacje ze specjalistami, z którymi nie zawarto umowy o pracę, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i zwiększać wysokości ulgi na działalność badawczo - rozwojową.

W czasopiśmie "Monitor Księgowego" nr 6/346 (czerwiec 2018 r.) ukazał się artykuł Dominiki Gałki, wyjaśniający w jaki sposób przeprowadzić sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz byłego pracownika i jakie są skutki takiej transakcji w podatku VAT i PCC.

W obecnym stanie prawnym, śmierć przedsiębiorcy oznacza na ogół zarazem „śmierć” firmy przez niego prowadzonej. Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzenie zmian, które mają uregulować i uprościć kwestie związane z wygaszaniem działalności przedsiębiorstwa w takich przypadkach.