Zdarza się, że majątek nabyty pierwotnie do celów prywatnych po latach okazuje się przydatny w prowadzeniu działalności gospodarczej. Powstaje pytanie: czy wydatki na jego zakup można uznać za koszt podatkowy prowadzenia firmy?

W przeszłości organy podatkowe niechętnie akceptowały takie rozwiązanie, a jeżeli już, to zgadzały się, że kosztem może być ewentualnie aktualna wartość rynkowa składniku majątkowego wprowadzanego do firmy. Takie rozwiązanie, choć logiczne i zgodne z doświadczeniem życiowym, nie ma jednak oparcia w przepisach podatkowych, a ponieważ fiskus nie zadbał o wprowadzenie stosownych przepisów do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (osób prawnych ta sytuacja nie dotyczy), został niejako zmuszony do zaakceptowania stanowiska, zgodnie z którym kosztem podatkowym w chwili wprowadzenia składnika majątkowego do firmy jest jego wartość historyczna, wynikająca z dowodu zakupu sprzed lat. Co to oznacza w praktyce? Wyjaśnimy to na przykładzie: Pani Kowalska przed laty kupiła laptopa za 3.000 zł i wykorzystywała go wyłącznie do celów prywatnych. Obecnie jego wartość rynkowa to ok. 500 zł. Do celów biznesowych jego parametry i zainstalowane oprogramowanie (zakładamy, że oprogramowanie to może być wykorzystywane do takich celów) jednak nadal są wystarczające i pani Kowalska przekazała go do biura swojej firmy. Może w tej sytuacji uznać za koszt rzeczywistą cenę nabycia sprzed kilku lat.

Ta sama sytuacja może dotyczyć środków transportu, np. samochodu osobowego motocykla czy samochodu dostawczego. W niektórych sytuacjach taki wydatek na nabycie trafi w koszty w firmie w postaci odpisów amortyzacyjnych, ale korzyść i tak jest bezsporna.

Naszym zdaniem w przypadkach szczególnie dużych możliwych oszczędności podatkowych warto wystąpić o interpretację indywidualną potwierdzającą prawidłowość takiego rozwiązania, jak się bowiem wydaje, nie taki był cel ustawodawcy i można sobie wyobrazić, że wobec dość oczywistej sprzeczności między tzw. wykładnią gramatyczną i celowościową przepisów w tym zakresie w przyszłości organy podatkowe, nawet bez zmiany tych przepisów, wrócą do swojego poprzedniego stanowiska.

Przede wszystkim jednak należy pamiętać, że takie wprowadzenie do firmy nie może być czynnością pozorną, czyli że dany składnik majątkowy musi faktycznie być wykorzystywany dla celów gospodarczych.

Oczywiście, jak zawsze jest sporo niuansów, jak choćby dotyczących wprowadzenia do działalności majątku, na którego zakup podatnik nie posiada już (albo nigdy nie posiadał) dowodu zakupu, ustalenia przez organ podatkowy, że dany składnik majątku znajduje się faktycznie poza firmą czy kwestii rozliczenia podatku VAT z faktury sprzed lat. W tej i podobnych sprawach zachęcamy do kontaktu z nami.