Aktualności

W czasopiśmie "Monitor Księgowego" nr 6/346 (czerwiec 2018 r.) ukazał się artykuł Dominiki Gałki, wyjaśniający w jaki sposób przeprowadzić sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz byłego pracownika i jakie są skutki takiej transakcji w podatku VAT i PCC.

W czasopiśmie "Monitor Księgowego" nr 4/344 (kwiecień 2018 r.) ukazał się artykuł Dominiki Gałki, będący odpowiedzią na pytanie: czy wydatki na konsultacje ze specjalistami, z którymi nie zawarto umowy o pracę, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i zwiększać wysokości ulgi na działalność badawczo - rozwojową.

W obecnym stanie prawnym, śmierć przedsiębiorcy oznacza na ogół zarazem „śmierć” firmy przez niego prowadzonej. Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzenie zmian, które mają uregulować i uprościć kwestie związane z wygaszaniem działalności przedsiębiorstwa w takich przypadkach.