RYCZAŁTY I DIETY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą od 2007 r.:

 

Dieta (pełna)

23,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

34,50 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

4,60 zł

 

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą od marca 2013 r.:

 

Dieta (pełna)

30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

  45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

6,00 zł

 

UŻYWANIE POJAZDÓW PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH I W PODRÓŻACH SŁUŻBOWYCH

Stawki za 1 km przebiegu:

 

Dieta (pełna)

od 14.11.2007 r. (zł)

a) samochód osobowy

 

- o poj. skok. silnika do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. silnika pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykl

0,2302

c) motorower

0,1382