Odsetki ustawowe

 

Okres 15.10.2005 - 14.12.2008 15.12.2008 - 22.12.2014
22.12.2014 - 31.12.2015 od 1.01.2016
Stawka roczna 11,5% 13% 8%

za opóźnienie 7%


kapitałowe 5%

 

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

 

Okres 8.11.2012 - 5.12.2012 6.12.2012 - 9.01.2013 10.01.2013 - 6.02.2013 7.02.2013 - 6.03.2013 7.03.2013 - 8.05.2013
9.05.2013 - 5.06.2013
Stawka roczna 14% 13,5% 13% 12,5% 11,5% 11%
Okres 6.06.2013 - 3.07.2013 4.07.2013 - 8.10.2014 od 9.10.2014
     
Stawka roczna 10,5% 10% 8%      

 

Odsetki naliczane wg. wzoru:

(Kwota zaległości * Liczba dni zwłoki * Stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym) / Liczba dni w roku (365) = Kwota odsetek, którą należy zaokrąglić

Opłata prolongacyjna naliczana wg. wzoru:

(Kwota odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej * Liczba dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości * Stawka opłaty prolongacyjnej) / Liczba dni w roku (365) = Kwota opłaty prolongacyjnej, którą należy zaokrąglić