Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

- prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych oraz pomoc w ich prowadzeniu,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i pomoc w ich prowadzeniu,

- prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, rozliczenia z ZUS,

- rozliczenia roczne dochodów polskich i zagranicznych,

- zwrot VAT zapłaconego za granicą,

- zwrot VAT z tytułu budowy lub remontu,

- rozliczenia opłat środowiskowych,

- doradztwo i konsultacje w zakresie rachunkowości,

- pełna kontrola w zakresie rozliczeń podatkowych,

- doradztwo ekonomiczne i finansowe, sporządzanie opinii w sprawach podatkowych,

- analizy i konsultacje podatkowe, audyty podatkowe,

- opracowywanie korespondencji z organami podatkowymi (wnioski, odwołania, zażalenia),

- występowanie w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych przed sądami

  administracyjnymi,

- rozliczenia roczne.