SKALA PODATKOWA W 2005 I 2006 ROKU

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
 od 37 024
19% podstawy opodatkowania minus kwota 530 zł 08 gr
od 37 024
do 74 048
6 504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
powyżej 74 048
17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł 

 

 

 

 

SKALA PODATKOWA W 2007 ROKU

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
 od 43 405
19% podstawy opodatkowania minus kwota 572 zł 54 gr
od 43 405
do 85 528
7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
powyżej 85 528
20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł 

 

 

 

SKALA PODATKOWA W 2008 ROKU

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
 od 44 490
19% podstawy opodatkowania minus kwota 586 zł 85 gr
od 44 490
do 85 528
7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
powyżej 85 528
17 611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł 

 

 

 

SKALA PODATKOWA OD 2009 ROKU DO TERAZ

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
 do 85 825
18% podstawy opodatkowania minus kwota 556 zł 02 gr
powyżej 85 528
14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł